Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2020
Landsstevnet for rekrutter 2020 utsettes Vi må nå meddele at Landsstevnet for rekrutter må utsettes på grunn av Corona smitten, og vi beklager dette, men vi må bare rette oss etter anbefalingen som kommer. Viser her til link på Forbundets side: https://www.skyting.no/2020/03/11/landsstevnet-for-rekrutter-10m-er-na-besluttet-utsatt/ Vi i Landsstevnet komiteen har hatt møte i kveld, og diskutert situasjonen. Og vi planlegger nå tidspunkt for gjennomføring av Landsstevnet til høsten. Tidspunkt for dette kommer vi til bake til når det er avklart med Forbundet. Alle påmeldinger og innbetalt startkontingent blir satt i bero frem til noe annet blir besluttet. Regner med at de fleste har fulgt med på utviklingen av coronasmitten, og at beslutningen om å utsette Landsstevnet for rekrutter måtte komme. Vi vil informere om videre fremdrift på https://www.facebook.com/groups/215265272853367/?epa=SEARCH_BOX og på http://landsstevnet.blogspot.com/ Arrangørkomiteen